Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu

  • ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość

Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.