Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zamościu oferuje usługi w zakresie:

  • najmu taboru samochodowego i pojazdów,
  • mechanicznego zamiatania ulic, chodników i placów,
  • pielęgnacji zieleni, w tym: wycinki drzew i krzewów, podcinki drzew, krzewów i żywopłotów, frezowania pni drzew, koszenia terenów zielonych,
  • opieki nad grobami.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 84 638 12 39
biuro@zuk-zamosc.pl