Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Zamościu

O nas

O nas

Do zadań Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zamościu należy szereg prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Zamość m.in. utrzymanie ulic i placów Zespołu Staromiejskiego miasta Zamość, oczyszczania ponad 200 km dróg publicznych oraz konserwacji oświetlenia miasta Zamość

Ponadto Spółka świadczy usługi na terenie miasta Zamość w zakresie:

  • zamiatania ulic i placów,
  • opróżniania koszy, ich konserwacja i wymiana,
  • pielęgnacji zieleni,
  • konserwacji elementów małej architektury oraz utrzymania placów zabaw,
  • konserwacji oświetlenia ulic, placów parków stanowiących własność miasta Zamość,
  • zimowego utrzymania dróg i chodników,
  • mechanicznego bądź ręcznego zamiatania ulic i placów.

Zgłoszenia awarii oświetlenia można dokonywać na adres poczty zgloszenia@zuk-zamosc.pl